Address:  

PRESSBURGBUS, s.r.o.
Šancová 74, 811 05 Bratislava
Operation :
+421 905 628 243
+421 911 628 243

 

Infolinka Chorvátsko:

+421905628243 alebo +421911628243
E-mail:   pressburgbus@pressburgbus.eu

Invoice details:  

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 52263/B
IČO:   44 069 367
DIČ:   2022606047
IČ DPH:   SK2022606047
Číslo účtu:   2621030850/1100
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2103 0850
SWIFT:   TATRSKBX